Novinky

Bezpečnost a zdraví při vapování

Vapování je v současné době stále populárnější a přechází k němu i spoustu uživatelů tradičních cigaret. Nicméně, jak je tomu u všech nových trendů, je důležité zkoumat a hodnotit potenciální vliv vapování na naše zdraví a bezpečnost. Pojďme se společně podívat, zda vapování přináší nějaká zdravotní rizika nebo se jedná o zdravou variantu kouření. 

Jak vapování funguje?

Elektronické cigarety se plní e-liquidem, který se skládá ze čtyř hlavních látek. Z propylenglykolu (PG), rostlinného glycerol (VG), z aromatických látek a nikotinu. E-liquid se při vapování zahřeje, díky čemuž je vytvořen aerosol, který uživatel inhaluje buďto přímo do plic nebo nejdříve do pusy a poté do plic. Tím dochází k podání nikotinu tělu bez spalování tabáku. 

Vapování versus tradiční kouření: Jak je to se škodlivostí?

Výzkumy naznačují, že vapování může být méně škodlivé než tradiční kouření. Je to způsobeno především tím, že tradiční cigarety obsahují opravdu velké množství škodlivých látek. Můžeme mezi ně kromě nikotinu zařadit například dehet, toluen, methanol či amoniak. Oproti tomu elektronické cigarety obsahují výrazně méně škodlivých chemikálií, které způsobují nemoci související s kouřením. Neznamená to, že jsou zcela neškodné, ale riziko trvalých následků je rozhodně nižší než při kouření tradičních cigaret.

Nutné je si uvědomit, že i přes snížené riziko, není vapování zcela bezpečné. Náchylnější ke zdravotním rizikům jsou zejména mladiství a osoby s potížemi s dýcháním. Elektronické cigarety by tak neměly být nikdy užívány osobami mladšími 18 let, což může být občas složitější, když je možné zakoupit tolik různých příchutí a atraktivních designů.

Dalším vlivem, který je nutné u dopadu elektronických cigaret sledovat, je dopad na duševní zdraví. I přesto, že mohou e-cigarety krátkodobě díky působení nikotinu pomáhat s redukcí stresu, dlouhodobé podávání nikotinu může naopak vyvolat potíže s úzkostmi či depresemi. Pokud jste dlouhodobým uživatelem elektronických cigaret, doporučujeme Vám postupně snižovat množství nikotinu v e-liquidu. Beznikotinové varianty jsou vždy bezpečnější. 

Jak na bezpečnější vapování?

Jak již bylo zmíněno v předchozím odstavci, pokuste se zbavit závislosti na nikotinu, což prospěje nejen Vašemu mentálnímu zdraví. Docílíte toho snižováním dávky nikotinu ideálně až na nulovou hodnotu.

Další velmi důležitou zásadou je kupování elektronických cigaret a především e-liquidů u ověřených prodejců. Nejnižší cena nemusí být vždy zárukou kvality. Důrazně Vám nedoporučujeme kupovat elektronické cigarety v pouličních stáncích, jelikož bývá jejich původ i složení často pochybné.

Jestliže si pořídíte elektronickou cigaretu s nastavitelným napětím a výkonem, je zapotřebí mít ji správně nastavenou. Správně nastavený výkon a napětí může nejen ovlivnit sílu hitu, tedy tzv. dloubnutí do plic při potáhnutí, ale též množství páry nebo chuť e-liquidu. 

Závěr

Vapování představuje zajímavou alternativu k tradičnímu kouření, která má potenciál snížit zdravotní rizika spojená s užíváním tabáku. Nezapomínejte však na to, že ani tato alternativa není zcela bezpečná a může ovlivnit jak Vaše fyzické, tak i mentální zdraví. Dbejte proto vždy na to, kde e-cigarety a e-liquidy kupujete a v jaké kvalitě. A navíc, pokud je to možné, vyhněte se dlouhodobému užívání nikotinu.

 

Vliv vapování na stres, úzkost a depresi

V dnešní době si fenomén vapování, neboli užívání elektronických cigaret, získává stále větší pozornost. Velký nárůst popularity v současné době ale zaznamenal také zájem o mentální zdraví. A právě proto se s narůstající popularitou elektronických cigaret zvyšuje i zájem o jejich dopad na zdraví uživatelů, zejména pokud jde o duševní pohodu. V tomto článku se zaměříme na tři klíčové aspekty, na které může mít vapování dopad, a to na stres, úzkost a deprese. 

Nikotin a duševní pohoda

Základem vapování je inhalace e-liquidů, které obsahují především PG (propylenglykol) a VG (rostlinný glycerol). Kromě těchto látek se v e-liquidu nacházejí také další složky, jako je nikotin či aromatické látky, které dodávají e-liquidu chuť. Jeden z hlavních aktérů – nikotin – hraje v této rovnici z pohledu stresu, úzkostí a depresí důležitou roli. Nikotin může na první pohled působit neškodně, jeho krátkodobé působení může být relaxační a lidé mohou být díky kouření mnohem klidnější. Často je právě zbavení se stresu důvodem, proč si lidé zapálí cigaretu nebo vapují e-cigarety. Co se týká dlouhodobého působení nikotinu, jeho vliv na nervový systém může být složitější. 

Stres a úzkosti: Nikotin jako dvojsečná zbraň

Jak již bylo zmíněno v předešlém odstavci, nikotin je známý tím, že může krátkodobě uvolnit napětí a snížit stres. To však může být způsobit klamný dojem, že jde o bezpečnou látku. Pokud budete nikotin užívat dlouhodobě, může se stát, že budete naopak na stres citlivější. Nikotin je totiž známý svou schopností vyvolat závislost a ovlivňovat centrální nervový systém. I když se zdá, že vapování pomáhá zvládnout stresové situace, ve skutečnosti může vést k tomu, že jeho pravidelní uživatelé budou mít tendenci silněji reagovat na stres v budoucnu. Pravidelné užívání nikotinu může zvýšit citlivost na stresové podněty a zhoršit reakci na stres, což může vyústit ve zvýšenou úzkost či deprese. 

Deprese: Skrytý dopad elektronických cigaret

V minulosti bylo na toto téma provedeno poměrně velké množství studií, jejichž společným výsledkem často bylo, že existuje určitá spojitost mezi pravidelným užíváním elektronických cigaret a zvýšeným výskytem symptomů deprese. Přestože to může znít překvapivě, za tento stav může nikotin a jeho reakce  s centrální nervovou soustavou. Nikotin ovlivňuje hladiny neurotransmiterů, konkrétně dopaminu a serotoninu, které mají vliv na náladu jedinců. Dopamin se uvolňuje po příjemných zážitcích a podílí se na motivaci, zatímco serotonin ovlivňuje způsob, jakým zpracováváme emoce spojené s náladou, což může při narušené hladině těchto látek následkem dlouhodobého užívání nikotinu vyvolat psychickou nerovnováhu a přispět k rozvoji deprese. 

Závěr

Vapování není pouze otázkou fyzického zdraví, i když v tomto případě vychází mnohem lépe než tradiční cigarety. Jeho dlouhodobé praktikování může také ovlivnit duševní pohodu uživatelů.

Nikotin obsažený v elektronických cigaretách má komplexní vliv na stres, úzkost a deprese. V rámci svého duševního zdraví byste měli proto postupně snižovat obsah nikotinu, jestliže přecházíte z klasických cigaret. Pokud jste nikdy nebyli uživateli tradičních cigaret, je ideálním způsobem, jak se vyhnout špatným psychickým stavům, vapovat pouze beznikotinové e-liquidy či e-liquidy s velmi nízkým obsahem nikotinu.

Používáme ověření věku Adulto